Şcoala de şoferi S.C. AUTOGENERAL S.A., pregăteşte conducători auto pentru categoriile: A, A1, B, BE, C, CE, D

S.C. AUTOGENERAL este societate comercială pe acţiuni cu capital integral privat, înregistrată la Registrul Comerţului la nr.j40/1464/1994 are sediul şi îşi desfăşoară activitatea în strada Dâmbovnicului nr.34, sector 4, (Splaiul Unirii nr.158) între podul Timpuri Noi şi podul Mihai Bravu - lângă Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir.

Şcoala funcţionează în baza autorizaţiei nr. 0243/1999 eliberată de MT-ARR. Între anii 1994-1999, şcoala a funcţionat ca urmare a avizului nr. 135/1994, emis de BPR.

Şcoala dispune de sediu propriu, o clădire (parter + 2 etaje) în care se găsesc: "Sala de "legislaţie rutieră" şi "prim ajutor" cu 60 de locuri, dotată corespunzător cu planşe, tablă magnetică, retroproiector, sistem video, semafor. "sala de cunoaşterea autovehiculului" cu 185 locuri dotată cu planşe, tabla magnetică, motoare MAS si MAC secţionate, cutie de viteză secţionată, retroproiector, sistem video laborator pentru avizare psihologicălaborator fotocabinete medicale atelier reparaţii şi întreţinere auto, spălătorie, vopsitorie

Pentru instruirea practică, şcoala dispune de:

2 motociclete - SUZUKI an fabricaţie 2007
1 motocicleta - YAMAHA
15 autoturisme - DACIA LOGAN

2 autocamioane - MERCEDES BENZ an fabricaţie 2007 şi 2008 - cu remorcă
1 autobuz - MERCEDES BENZ - CITARO

Pregătirea teoretică este asigurată de:

3 profesori de "Legislaţie rutieră"
2 profesori pentru "Cunoaşterea autovehicului"
un medic pentru "Prim ajutor"
un maistru auto pentru "Atelier"

Înscrierea se face la Dispeceratul şcolii situat la etajul I, după următorul program:
Luni - Vineri: 8 -19
Sâmbătă: 9 - 13
Duminică: Închis.
Pentru înscriere este suficient să aveţi asupra dvs. buletinul (cartea) de indentitate şi suma de bani ce reprezintă prima rată.AVANTAJE PE CARE LE OFERĂ FIRMA NOASTRĂ:

-amplasare în zona centrală a Capitalei (la 2 km de Piaţa Unirii)
-toate documentele care reprezintă dosarul cerut de organele de poliţie (mai puţin cazierul) se obţin şi se pregătesc la sediul şcolii (fişa de şcolarizare, fisa medicală, avizare psihologică, copii buletin de identitate (carte de identitate), permis de conducere şi act de studii)posibilitatea cursanţilor de a procura materiale didactice şi suporturile de curs de care au nevoie (O.G. 195/2002, H.G. 585/2003, manuale, chestionare, etc)cursantul susţine examenul cu poliţia, cu maşina pe care s-a pregătit posibilităţi multiple de deplasare la şcoală: staţia de metrou Timpuri Noi, autobuzele 133, 312, 323 şi tramvaiele 19, 15, 50
-dosarul se depune la poliţie de către cursant pentru zilele comunicate de către şcoală
-aer condiţionat în salile de pregătire teoretică
-acces la bufetul din incinta şcolii
-toti cursanţii sunt pregătiţi şi verificaţi de noi înaintea susţinerii examenului cu organele de poliţie, astfel încât procentajul celor care obţin permisul de conducere este printre cele mai ridicate din Capitală şi chiar din ţară.


Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională a Personalului din Domeniul Transporturilor Rutiere

În cadrul cursului este asigurată pregătirea în vederea atestării sau avizării unei palete diversificate de activitaţi specifice transporturilor rutiere.

Pregătirea cursanţilor este asigurată de un colectiv de profesori cu experienţa în domeniu care au la dispoziţie baza materială destinată acestui scop.

De asemenea centrul nostru asigură suporturile de curs pentru fiecare formă de pregătire, iar examenele de atestare au loc periodic la sediul societăţii.

Centrul de perfecţionare a fost extins si în teritoriu prin înfiinţarea a noi puncte de lucru.

În conformitate cu autorizaţia seria ACPP Nr.004 emisa de Ministerul

Transporturilor, Construcţiilor si Turismului la data de 27.04.2004 centrul nostru este autorizat să pregătească cursanţi pentru obţinerea următoarelor atestate:
Transport rutier public în regim de taxi.
Conducători auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă autorizată este mai mare de 7,5 tone.
Conducători auto care efectuează transport rutier public de persoane.
Conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite.
Persoane desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier.
Atestare şi vizare instructori conducători auto şi/sau profesori de legislaţie rutieră.
Conducători auto care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase - ADR.
şoferi mărfuri generale periculoase (în ambalaje sau în vrac)
şoferi mărfuri periculoase în cisterne
consilier şi/sau şofer de siguranţă

Compania de taximetre "AUTOGENERAL - 021.9401"
Din anul 2003 societatea noastră şi-a diversificat gama de activităţi prin înfiinţarea unei companii de taximetre.

Parcul auto destinat transportului public de persoane în regim de taxi este dotat cu autoturisme noi din producţia anului 2006, 2007, 2008 care oferă o călătorie civilizată şi în condiţii de siguranţă optimă.