1. Prezentare
2. Cursul Auto
3. Taxe
4. Inscrierea la cursuri
5. Documente
6. Inscrierea la examen
7. Examenul auto

1. PREZENTARE

Categoria D - autovehiculul destinat  transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

2. CURSUL AUTO

Durata cursului este de:

- 8 săptămâni când posedă permis de conducere categoria B, timp în care efectuează 72 ore pregătire teoretică şi 50 ore de pregătire practică în traseu;

- 5 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime sub un an, timp în care efectuează 46 ore de pregătire practică şi 25 ore de pregătire practică în traseu.

- 4 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime peste un an.  Pregătirea teoretică precede pregătirea practică.

 Obligaţiile cursantului:
- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică, în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate, caietul cursantului si permisul de conducere;
- să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii;

Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în Splaiul Unirii - Şcoala AUTOGENERAL.

3. TAXE DE SCOLARIZARE(inclusiv combustibilul)

5100 lei (cu permis categoria B). Prima rata fiind de 1700 Ron.

2500 lei (când posedă categoria C şi/sau D1 cu vechime mai mică de 1 an.

2300 lei (când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime mai mare de 1 an.


Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în rate, prima rată fiind de 1000 lei. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregătire practică. În caz contrar, se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

Se poate plăti în numerar la casieria şcolii sau prin ordin de plată.


Scoala ofera si ore suplimentare costul unei sedinte fiind de 150 ron pentru elevii scolii noastre, dar nu oferim ore suplimentare pentru elevii altor scoli.

4. CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;

Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

Vârsta: 24 ani fără trei luni;
Să posede categoria B, C  şi/sau D1.
Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002 cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. Autogeneral S.A. după următorul program:

Luni - Vineri  08:00 - 19:00.

 La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate.

S.C Autogeneral S.A. oferă contra cost suportul de curs necesar:
Legislaţie rutieră, Întrebări şi răspunsuri.

5. DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
- Cerere de înscriere la examen (Domnule Şef Serviciu);
- Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
- Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere;
- Copii: carte (buletin) de identitate, permis de conducere.


6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Bucuresti sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, avind asupra lor dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il va sustine in aceeasi zi.

♦ Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV - MAI.

In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.

 Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.

 Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.


7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 26 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 30 minute. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autobuzului în traseu.