1. Prezentare
2. Cursul auto
3. Taxe
4. Inscrierea la cursuri
5. Documente
6. Inscrierea la examen
7. Examenul auto


1. PREZENTARE
Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.


2. CURSUL AUTO

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică.

Obligaţiile cursantului:

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea de identitate, caietul cursantului si permisul de conducere;
- să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în Splaiul Unirii - Şcoala Autogeneral.


3. TAXE(inclusiv combustibilul)
Taxa de şcolarizare - 1300 lei

Se poate achita in 2 rate , prima rata se achita la inscriere.


Se poate plăti în numerar la caseria şcolii sau prin ordin de plată.

Scoala ofera ore suplimentare, costul unei sedinte fiind de 150 ron pentru elevii scoli noastre, dar nu oferim ore suplimentare pentru elevii altor scoli.

4. CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

- Să posede permis de conducere categoriile B şi C.

- Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;

- Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

- Vârsta: 21 ani, fără trei luni.
- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) cu exceptia cazurilor cand a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1) din O.U.G. 195/2002.
Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. Autogeneral S.A. după următorul program:

Luni - Vineri:  08:00 - 19:00.

La înscriere este necesară achitarea 1/2 din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate.

S.C. Autogeneral S.A. oferă contra cost suportul de curs necesar: Legislaţie rutieră, Întrebări şi răspunsuri.

5. DOSARUL PENTRU EXAMEN cuprinde:

- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completează prin dactilografiere);
- Cerere de înscriere la examen, ''Domnule Sef Serviciu'';
- Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
- Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C. sau Trezorerie;
- Copie: carte de identitate şi permis de conducere.

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN
 

Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Bucuresti sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, avind asupra lor dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il vor sustine in aceeasi zi.

♦ Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV - MAI.

In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.

 Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.

 Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

 

7. EXAMENUL

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 15 minute. După 3 răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 9 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autocamionului cu remorca în traseu.