Permis categoria BE

1.PREZENTARE

CATEGORIA BE 

 

 Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg.

2. CURSUL AUTO

CURSUL AUTO
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria BE durează cel puţin 2 săptamâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului:
- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate caietul cursantului si pemisul de conducere;
- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în zona staţiei de Metrou Timpuri Noi - Benzinăria MOL.

3. TAXE

Taxa de şcolarizare(inclusiv combustibilul) - 1000 lei
Suma poate fi platită integral sau în doua rate, prima rată fiind de 500 lei. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregatire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de intârziere.

Se poate plăti în numerar la casieria şcolii sau prin ordin de plată.

Scoala ofera si ore suplimentare costul unei sedinte fiind de 100 ron pentru elevi scoli noastre si 140 ron pentru cei care vin de la alte scoli sau daca doresc ore pentru perfectionare costul unei sedinte este de 140 ron..

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii pentru înscriere:

- Copie carte (buletin) de identitate;

- Copie permis de conducere;

- Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;

- Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. AUTOGENERAL S.A. după următorul program:

Luni - Vineri 08:00 - 19:00.

La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate.
S.C. AUTOGENERAL S.A. oferă contra cost suportul de curs necesar : Legislaţie rutieră, Întrebări şi răspunsuri.

5. DOCUMENTE

 Dosarul pentru examen cuprinde:

- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;

- Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;

- Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto)

- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătita la  ghiseele D.R.P.C.I.V

- Copii Xerox: carte de identitate, permis de conducere;

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Bucuresti sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, avind asupra lor dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il va sustine in aceeasi zi.

♦ Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV - MAI.

In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.

 Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.

 Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 11 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 15 de minute. După trei răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea ansamblului de vehicule în traseu.