1. Prezentare
2. Cursul auto
3. Taxe
4. Înscrierea la cursuri
5. Documente
6. Înscrierea la examen
7. Examenul auto

 

                                                         IMPORTANT 

SCOALA NOASTRA NU FACE PREGATIRE PENTRU OBTINEREA CATEGORIEI B CURSANTILOR CARE SUSTIN EXAMEN CU SERVICIU DE EXAMINARI ILFOV .

 

 1. PREZENTARE

CATEGORIA B 

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul care sa nu depăşeasca 3.500 kg si sa fie  format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte  750 kg;

2. CURSUL AUTO

CURSUL AUTO
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului:
- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în zona staţiei de Metrou Timpuri Noi - Benzinăria MOL.

3. TAXE

Taxe de şcolarizare(inclusiv combustibilul) :

- 1790 lei pentru intervalul orar 8-18 de L-V.

- 2.350 lei pentru intervalul orar 18-22 de L-V.

- pentru ore de weekend se adauga 30 lei la sedinta de 2 ore. 


Suma poate fi platită integral sau în trei rate, prima rată fiind de 700 Ron. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregatire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de intârziere.

Scoala ofera si ore suplimentare costul unei sedinte fiind de 100 ron pentru elevi scoli noastre si 140 lei pentru elevi altor scoli , iar pentru cei  care detin permis si  doresc ore pentru perfectionare costa 140 lei/sedinta.

Se poate plăti în numerar la casieria şcolii sau prin ordin de plată.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii pentru înscriere:

- Copie carte (buletin) de identitate;

- Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;

- Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

- Vârsta: 18 ani fără trei luni;

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. AUTOGENERAL S.A. după următorul program:

Luni - Vineri 08:00 - 19:00.

La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate.
S.C. AUTOGENERAL S.A. oferă contra cost suportul de curs necesar : Legislaţie rutieră, Întrebări şi răspunsuri.

5. DOCUMENTE

 Dosarul pentru examen cuprinde:

- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;

- Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;

- Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto)

- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere .

- Copii Xerox: carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Bucuresti sau jud. Ilfov se vor prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, avind asupra lor dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il va sustine in aceeasi zi.

♦ Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV - MAI.

In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.

 Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.

 Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.