1. Prezentare
2. Cursul auto
3. Taxe
4. Înscrierea la cursuri
5. Documente
6. Înscrierea la examen
7. Examenul auto

 

1. PREZENTARE

CATEGORIA A: - motocicleta cu sau fară ataş si triciclu cu motor cu puterea de peste 15 Kw.

2. CURSUL AUTO

Durata cursului este de:

- 3 săptămâni când posedă permis de conducere categoria A2 cu vechime de până la 2 ani, timp în care efectuează 12 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire  practică (poligon şi traseu). Pregătirea teoretică, precede pregătirea practică.

- 3 săptămâni când posedă permis de conducere categoria A2 cu o vechime minimă de 2 ani, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

- 4 săptămâni când nu posedă permis de conducere, sau când poseda permis de conducere pentru alte categorii în afara de AM, A1, si A2, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

OBLIGAŢIILE CURSANTULUI

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;

- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;

- să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;

- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

3. TAXE(inclusiv combustibilul)

CATEGORIA A -  1490 lei

CATEGORIA A -  1390 lei (deţinător A1 sau A2)

Tariful de şcolarizare poate fi plătit integral sau în 3 rate, prima rată fiind de 500 lei . Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregătire practică, în caz contrar se vor aplica penalitaţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

Scoala ofera si ore suplimentare costul unei sedinte fiind de 85 ron pentru elevi scoli noastre si 100 ron pentru elevi care vin de la alte scoli .

Se poate plăti în numerar la casieria şcolii sau prin ordin de plată .

 

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţiii pentru înscriere:

24 ani fără trei luni, sau vârsta 20 ani, dacă posedă categoria A2 de cel putin 2 ani ;

- Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ; 

- Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

Înscrierea la cursuri se face la Sediul  S.C. AUTOGENERAL S.A. după următorul program:

Luni - Vineri  08:00 - 19:00.

La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate.

S.C. AUTOGENERAL S.A. oferă contra cost suport de curs, legislaţie rutieră, întrebări şi răspunsuri.

5. DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

Fişa de Şcolarizare eliberată de Şcoală;

Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;

Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);

Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere.

Copii xerox: carte identitate, permis de conducere (dacă este cazul).

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Bucuresti sau jud. Ilfov se va prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, avind asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il va sustine in aceeasi zi.

♦ Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV - MAI.

In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.

 Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.

 Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o proba teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.