Permis categoria B

1.PREZENTARE

CATEGORIA B conform prevederilor la litera f pct.3 din anexa nr. 1 din OUG. 195/2002 .

 

 Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă  a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

 In cazul  care ansamblul depăşeşte 3.500 kg este necesara absolvirea unui curs de formare in  cadrul unei scoli de conducatori auto 

2. CURSUL AUTO 

CURSUL AUTO 
Cursul pentru obţinerea adeverintei auto categoria B durează cel puţin 7 zile, timp în care se efectuează 7 ore de pregătire practică (conducere auto) .

Obligaţiile cursantului: 
- să se prezinte la orele de pregătire practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate;
- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este în zona staţiei de Metrou Timpuri Noi - Benzinăria MOL.

Dupa incheierea cursurilor scoala va elibera o adeverinta in baza careia S.R.P.C.I.V (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor), va elibera un nou permis de conducere iar in dreptul categoriei B va fi mentionat codul 96 , fara examen 

3. TAXE

Taxa de şcolarizare(inclusiv combustibilul) - 800 lei 
Suma va fi platită integral la casieria şcolii sau prin ordin de plată.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii pentru înscriere:

- Copie carte (buletin) de identitate;

- Copie permis de conducere;

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. AUTOGENERAL S.A. după următorul program:

Luni - Vineri 08:00 - 19:00.

La înscriere este necesară achitarea taxei totale şi prezentarea documentului de identitate, cat si permisul auto